• دانلود برنامه اندروید,دانلود بازی اندروید,اس ام اس

 • دانلود برنامه اندروید,دانلود بازی های موبایل

 • موبفا
  دانلود برنامه و بازی اندروید
  , تاريخ : شهریور 4ام, 1393

  دانلود نرم افزار اندروید Handyman Calculator – دستیار فنی همه کاره – اندروید .Handyman Calculator نرم افزاری فوق العاده برای افراد فنی . این برنامه مجموعه ای کامل از محاسبات مورد نیاز که در زیر به آنها اشاره میشود را در اختیار شما قرار می دهد :

  – محاسبات مربوط به چوب کاری

  – محاسبات مربوط به الکتریکی

  – محاسبات مربوط به تبدیل سیستم های عددی دیگر به متریک

  – محاسبات مربوط به طول، حجم، چگالی، دما

  – محاسبات مربوط به کاشی کاری

  – محاسبات مربوط به آسفالت

  -محاسبات مربوط به حفاری

  – محاسبات مربوط به میلگرد ، تیر آهن و…

  این برنامه مجموعه ای کامل از تبدیل واحد ها را نیز در اختیار شما قرار میدهد.هم اکنون این برنامه کامل  وجامع را از موبفا دانلود نمایید و از آن لذت ببرید.

  www.Mobfa.Org_Android_EAg2zI42cJ2j72elgpci.png (312×500) www.Mobfa.Org_Android_TyLoHVkQTdiPGueHy5zl.png (312×500)

  سایر امکانات این برنامه :

  Feet and Inches Calculator
  Woodworker Calculators
  Electrical calculators
  Metre,CM and MM Calculator(+,-,*,/)
  Feet,inches TO Metre,cm,mm Converter
  Fraction Calculator
  Fraction Simplification
  Square Footage Calculator
  Cubic Footage Calculator
  Square feet to Cubic feet Calculator
  Lumber, Concrete and Asphalt calculator.
  Length, Area and Weight Converter.
  Temperature Converter
  Density Converter
  Feet and Inches Calculator
  Board Foot Calculator
  Board feet and Linear feet Converter
  Lumber Weight Calculator
  Deck Baluster Calculator
  Deck Board Calculator
  Spacing Calculator
  Wall Framing Calculator
  Firewood Calculator
  Firewood BTU Chart
  Lumber Log Volume calculator
  Concrete, Brick, Block, Mortar and Sand Calculations
  Excavation Calculator
  Asphalt Volume calculator
  Aggregate Calculator
  Drywall calculator
  Crown Molding Calculator
  Carpet Calculator
  Laminate Flooring Calculator
  Wall Paper Calculator
  Tile Calculator
  Paint Calculator
  Stairs Calculator
  Arc Length Calculator
  Air Conditioning Calculator
  Heater Calculator
  Roof Calculator
  Roof Pitch Angle Chart
  Rafter Length Calc
  Rebar Weight Chart
  Mulch and Topsoil Calculator
  Patio Pavers Calculator
  Brick Calculator
  Plants Calculator.
  Wood Fence Calculator
  Grass Seed Calculator
  Sod Calculator
  Blown Insulation R value Calculator
  Golden Ratio(Golden mean) Calculator
  Speed, Distance and Time Calculator
  Rain water Collection Calculator
  Loan Calculator
  Speed and Velocity Unit Converter
  Water Flow Rate Calculator.
  Tank Capacity Calculator
  Ohm’s Law Calculator
  Resistor Color Code Calculator(4 & 5 band)
  Resistance Conversion
  Power Calculator
  Amps to Watts and Watts to Amps Calculator
  Capacitance, Frequency and Inductance Calculator
  Capacitance, Frequency and Resistance Calculator
  Voltage Drop Calculator
  Voltage Divider Calculator
  Wire Size Calculator
  Power Wash Calculator
  Sine Bar Calculator
  Wrench Conversion Chart
  Decimal and Fraction Converter
  Diagonal calculator
  Slope Calculator
  Right Triangle Calculator
  Rectangle Calculator
  Square Calculator
  Circle Calculator
  Polygon Calculator
  Fraction to Percentage Calculator
  Angle Converter
  Power Converter
  Energy Converter
  Torque Converter
  Force Units Converter
  Liquid Units Converter
  Pressure Units Converter
  Magnetic Flux Converter
  Volume FlowRate Units Converter
  Degrees, Minutes, Seconds and Decimal Degrees Conversion
  BMI Calculator
  Miles Per Gallon (MPG) Calculator
  Kilometers Per Litres Calculator
  Gas and Oil mixture Ratio Calculator
  Discount Calculator
  Date Duration Calculator
  Tip Calculator
  Graphing Calculator
  PCB Trace Width Calculator
  World Clock
  Shipment Density Calculator
  Currency Converter
  Oil Drilling Calculators:
  Mud Pump Output(PO)
  Pressure Gradient
  Pressure to Mud Weight Conv.
  Specific Gravity Calc.
  Equivalent Circulating Density
  Maximum Allowable Mud Weight
  Annular Velocity
  Hydraulic Horsepower(HHP)
  Formation Temperature (FT)
  Buoyancy factor
  Refrigerant Pressure Temperature Chart
  Percent Grade to Degrees Converter
  Percent Grade Calculator
  Mowing Calculator
  Electric Charge Converter
  Fuel Consumption Converter
  Enthalpy Conversion
  Led Resistor Calculator including Series and Parallel
  Frequency, Wavelength and Energy Converter
  Milling Machine calcs
  Tap and Drill Chart
  Woodturners Segment Calculator
  Lumens to Watts Calculator
  Metal detector

  نوشته : Javad Mobfa , نظرات [۰]


 • آخرین مطالب ارسالی